Žulová - oficiální stránky města


Přeskočit na menu

21.8.2015 - Pozvánka na letní kino dne 26.8. 2015

16.6.2015 - Pozvánka na "Posezení s kytarou" dne 20.6. 2015

15.6.2015 - Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva města dne 22.6. 2015

19.5.2015 - Informace k vítání občánků

 

Vítání občánků

Vážení rodiče,

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány pozvánky na vítání občánků (novorozených dětí).

Pokud budete mít zájem zúčastnit se obřadu, je třeba toto nahlásit na matrice městského úřadu a doručit vyplněný souhlas. Vítání se mohou zúčastnit pouze děti, které mají  trvalý pobyt v Žulové, včetně místní části Tomíkovice.

Připomínáme, že finanční dar města Žulová pro novorozené děti ve výši 2000 Kč je podmíněn účastí na slavnostním obřadu vítání občánků, kde rodiče dostanou uvedenou částku v hotovosti. Vyzýváme tedy rodiče novorozenců, pokud chtějí své děťátko slavnostně přivítat mezi občany, aby kontaktovali matrikářku paní Irenu Šmídovou, e-mail: smidova@jen.cz, nebo tel. 584 437 129.

 Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice městského úřadu nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na internetových stránkách města Žulová: www.zulova.cz 

FORMULÁŘE

 

 

                                                                                          Irena Šmídová

                                                                                            matrikářka

 

30.4.2015 - Pozvánka na Dětský den dne 30.5. 2015

24.4.2015 - Pozvánka na Boží výběh dne 23.5. 2015

https://youtu.be/kFi6l5quLHY

20.4.2015 - Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města dne 27.4. 2015

19.2.2015 - Pozvánka na Májové posezení u cimbálu, které se koná 2.5. 2015 na sále KD Žulová

19.2.2015 - Pozvánka na Pálení čarodějnic, které se koná 30.4. 2015 u lomu TRANS

19.2.2015 - Pozvánka na Maškarní karneval pro děti, který se koná 28.3. 2015 na sále KD Žulová

V sobotu 28.3. 2015 se od 15,00 hodin koná na sále Kulturního domu Žulová maškarní karneval pro děti.

 

Firmy a služby v našem městě